Mentor

Marketing

De relatiemarkt
Het marktsegment van Pier Ebbinge Relationship is de high end in onze maatschappij. Veel in onze samenleving is in de laatste zestig jaar ingrijpend veranderd. De elite van vroeger is bijna verdwenen. Enkele families die tot de top in onze samenleving behoorden zijn nog van maatschappelijke importantie. Dit is niet meer een vanzelfsprekend recht. De kruiwagens zijn weg. Succes, invloed en positie zijn een persoonlijke verworvenheid.

De invloed en betekenis van gemeenschappen als kerk, dorp, buurt zijn verdwenen of sterk afgenomen. Dit geldt soms zelfs voor de familieband. Gemeenschappen boden plaatsbepaling en psychische veiligheid met groep gerelateerde normen en gedrag. Er was samenhang en voor velen een thuis. Ieder voor zich is het nieuwe adagium. De eenzaamheid is toegenomen. Oppervlakkig gedoe is troef.

In de 21-ste eeuw zijn succes, positie en invloed gerelateerd aan kennis en kunde, aan geld en persoonlijk talent. Er is sociale doorstroming met als exponenten in de top de succesvolle ondernemer, indrukwekkende carrièremaker, capabele politicus en de topsporter.

Het accent ligt te veel op ik-gerichte ambitie, op meer ik dan jij en wij, op buitenkant en ‘The show must go on’. Meer eenzaamheid en psychische verarming zijn het gevolg. Een groeiend aantal mensen vervreemden van anderen en ook van zichzelf. Door dit alles is de high end relatiemarkt diametraal veranderd. Het is moeilijk een specifiek passende partner te vinden. Verwachtingen en vereisten zijn toegenomen. Gekker kan het eigenlijk niet zijn. Wat vertrouwd was of leek is dit vaak niet meer. Onvoldoende aandacht voor de ander en oneigenlijke pretenties gaan ten koste van de kwaliteit van de relatie en het levensgeluk. Relaties en de relatiemarkt zijn veranderd. Er komt veel voor kijken de juiste te zijn en te vinden en van een interessante ontmoeting een fijne, bestendige relatie te maken.

Veranderde positie van vrouwen en mannen
De laatste drie generaties vrouwen zijn opgevoed met de opdracht zelfstandig en onafhankelijk in het leven te staan. De meest getalenteerde vrouwen studeren even goed of beter dan hun mannelijke medestudenten en excelleren vaak ook daarna. Dit is voor veel mannen nog steeds een beetje wennen. Gelijkwaardigheid is geen thema meer. Man en vrouw zijn gelijk. Werken beide partners, dan delen man en vrouw de taken. Er is overleg. Er zijn afspraken die worden nagekomen. Wel blijkt dat door de verzorgende aard van de meeste vrouwen de vrouw in het gezin meer doet dan haar man. Dit brengt zij vaak in naast haar werk.

Mannen en vrouwen zijn anders. Zij verschillen in aard, motivaties en interesses. Sommige mannen kiezen voor een partner die minder getalenteerd en succesvol is dan zijzelf. Dit beschermt hun mannelijke habitus en wordt als veilig en prettig ervaren. Getalenteerde, succesvolle vrouwen kiezen anders. Zij kiezen vrijwel altijd voor een partner die even of liefst meer succesvol en getalenteerd is dan zij zelf. Gevolg is dat in de top van onze samenleving minder passende mannen voor getalenteerde vrouwen beschikbaar zijn dan gewenst. De gevraagde man is schaars.

Mannen kiezen vooral voor persoonlijkheid en vallen voor vrouwelijke aantrekkelijkheid en charmes. Ontwikkeld en op de hoogte zijn is daarnaast belangrijk. Voor mannen moet een relatie vooral gezellig en zonder gezeur of gedoe zijn. Mannen moeten zich realiseren dat de vrouw vrijwel altijd de man kiest. In de relatie voelen vrouwen meer aan dan mannen. Vrouwen zijn relatiegericht en realiseren daardoor vaak wat zij graag willen. Specifiek passende vrouwen die zich met verve inzetten voor hun partner en gezin blijken even schaars te zijn als de veel gevraagde man.

Hoe uw partner te vinden
De kans dat een bijzondere man of vrouw in eigen periferie of digitaal de gezochte specifiek passende partner in een duurzame relatie vindt is klein. Dit verklaart de functie en de betekenis van Pier Ebbinge persoonlijke partner search in de high end van onze maatschappij. De inbreng richt zich op vrouwen en mannen terzijde staan in hun partner search. De eerste stap is interview en gesprek met evaluatie van persoonlijkheid, aard, interesses en partnerwens. In het verlengde hiervan volgen effectieve werving met breed geplaatste advertenties die worden gelezen, file search, voorselectie en advies.

De essentie van onze professionaliteit is evaluatie van levensloop, levensstijl, interesses en partnerwensen. Daarnaast gaat het om massa marketing in combinatie met specifiek zoeken, voorselecteren en slagen. Het mentorship richt zich op onderwerpen als het belang van chemie, gezond verstand, effectief gedrag en relatie ontwikkeling. Vragen bepalen het onderwerp. Soms geven we ongevraagd een advies. Onze inbreng leidt vrijwel altijd tot bijzondere, specifiek interessante ontmoetingen. De marktpositie en de deskundigheid leiden vrijwel altijd tot een bestendige goede relatie en levensgeluk.