Search opdracht

Honoraria en kosten

Partner search opdracht

De honoraria en kosten bestaan uit twee gedeelten. Er zijn aanloopkosten en een succeshonorarium. De werkzaamheden betreffen interview/intakegesprek, schrijven van de advertentietekst, productie en plaatsing van de advertenties, contacten met personen die op de advertenties reageren, file search, interviews met mogelijke partners, matching, informatieverstrekking, overleg, advies en begeleiding.

De aanloopkosten zijn € 23.000. Ze zijn niet kostendekkend. Veruit het grootste deel betreft de productie en plaatsing van advertenties op leidende redactionele pagina’s in NRC, De Volkskrant, Het FD en de website. Het zijn opvallende, breed gelezen en veel besproken advertenties. Er wordt op gereageerd. De effectiviteit ervan is groot.

Succeshonorarium

Het succeshonorarium voorziet in de kostendekking van de partner search opdracht en wordt alleen in rekening gebracht nadat de passende partner is gevonden.

De opdracht leidt vrijwel altijd tot het vinden van de specifiek goed passende partner. Is er vier maanden na introductie van de mogelijke partner voortgaand contact, dan wordt het succeshonorarium gedeclareerd. Het honorarium is € 40.000 als de opdrachtgever dit gemakkelijk kan betalen. Dit is meestal zo. Het minimum succeshonorarium is € 20.000.

De hoogte van het succeshonorarium wordt bij opdracht in overleg bepaald. Het wordt altijd met vreugde betaald. De partner is gevonden. Iedereen is blij en gelukkig.

Overige

Het interview is voorportaal van de partner search. Een enkele keer wordt na het interview besloten niet over te gaan tot partner search. Dan wordt voor interview en advies € 850 in rekening gebracht.

Het interview is bij u thuis. Er zijn geen kosten aan verbonden als wij u uitnodigen naar aanleiding van uw reactie op een advertentie.

Alle bedragen zijn inclusief 21 % BTW.

Zie:
Testimonials. Klik hier